Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Jan Nadziakiewicz
stanowisko:
profesor zwyczajny
numer pokoju:
239A
telefon:
+48-32-237-21-14
email:


Przebieg pracy naukowej i zawodowej

mgr inż. 1964                  
Mgr inż. specjalność inżynieria jądrowa,
dr inż.: 1972 Rozprawa doktorska na podstawie pracy na temat układu regulacji siłowni jądrowej,  Instytut Techniki Cieplnej.
1983 - 1985
Wykładowca w Federal University of Tech­nology, Bauchi, Nigeria, Kierownik Mechanical Engineering Dept.
dr hab. inż.: 1989 Rozprawa habilitacyjna oparta na pracy dotyczącej teoretyczno - eksperymentalnego modelu przepływu ciepła w płomieniu gazowym. Politechnika Śląska.
1992 - 1994 
Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, Instytut Techniki Cieplnej.
1990 - 1993 Prodziekan d/s studenckich, Wydział Mechaniczny - Energetyczny Politechnika Śląska
1993 - 1996 Prodziekan d/s Ogólnych, Wydział Inżynie­rii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.
od 1994 Profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.
2002 Członek Senatu Politechniki Śląskiej.
2003
Tytuł profesora

Dziedzina i dyscyplina naukowa:
Budowa i eksploatacja maszyn,
Technika cieplna,

Zainteresowania naukowe:

 • Termiczne metody utylizacji odpadów,
 • Szkodliwość ekologiczna procesów termicznych.


Dorobek naukowy:
ponad 100 artykułów i referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
Autor lub współautor 9 podręczników akademickich i skryptów.


Praktyka zawodowa:
Stypendium    1974 - 75        British  Council  scholarship,  Queen Mary  College, University of London, UK (10 miesięcy).

Dydaktyka,  wykłady i ćwiczenia:

 • Teoria Reaktorów jądrowych,
 • Termodynamika,
 • Wymiana ciepła,
 • Urządzenia chłodnicze,
 • Technika cieplna,
 • Inżynieria procesowa,
 • Technika spalania,
 • Termiczne metody utylizacji odpadów..

Laboratorium

 • Termodynamika,
 • Wymiana ciepła,
 • Chłodnic­two i klimatyzacja,
 • Technika spalania,
 • Pomiary w technice cieplnej.

Badania naukowe:  

 • Wymiana ciepła, pomiary w technice ciepl­nej, metody numeryczne w wymianie ciepła, wymiana ciepła w piecach przemysłowych i kotłach, termiczne metody utylizacji odpadów, szkodliwość ekologiczna procesów termicznych utylizacji odpadów..
 • Udział między innymi w realizacji następujących prac dotyczących zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów:
 • Udział w projektowaniu, uruchomieniu instalacji spalania osadów w GOŚ Dębogórze
 • Wykonanie oceny działania spalarni odpadów w Rzeszowie (na zlecenie NIK w Rzeszowie).
 • Ocena oddziaływania na środowisko kotła SUGAT SC 3000 TYPU SUGIMAT w Rzeszowskich Fabrykach Mebli w Sędziszowie Małopolskim
 • Praca naukowo-badawcza NB-36/RIE-3/97 "Przeprowadzenie badań i udział w wykonaniu prototypowej instalacji utylizacji odpadów z produkcji farb i lakierów przy wykorzystaniu istniejących urządzeń będących własnością DFFiL S.A. "POLIFARB" w Dębicy".
 • Ocena oddziaływania na środowisko na etapie studium wykonalności inwestycji pod tytułem: „Modernizacja elektrociepłowni w ZPB FASTY  z uwzględnieniem zagospodarowania osadów z białostockiej oczyszczalni ścieków”.
 • Wykonanie ekspertyzy na temat budowy spalarni odpadów niebezpiecznych w gminie Ostrów (woj. Podkarpackie).
 • Liczne prac badawcze dotyczące współspalania osadów ściekowych i odpadów z węglem kamiennym w kotłach energetycznych różnego typu.Członek organizacji: Komisja Energetyki PAN, Oddział Katowice
Sekcja Spalania KTiS PAN oraz Polskiego Instytutu Spalania.
Członek Rady Naukowej czasopisma: Środowisko i Rozwój.

 Znajomość języków:

polski
angielski - dobra w mowie i piśmie,
rosyjski - bierna,
niemiecki - słabo.

Zainteresowania poza zawodowe:

Turystyka, fotografia, muzyka poważna.

publikacje

 1. Nadziakiewicz J., Czekalski R.:  Co-combustion of coal with sludge in laboratory scale Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 1 (2005), 73-82, 2005
 2. Nadziakiewicz J., Czekalski R.:    Procesy termiczne zachodzące w warstwie biomasy spalanej na ruszcie stałym. V Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów 2005”, 19-21 październik 2005, Kudowa Zdrój, 95-97, 2005
 3. Nadziakiewicz J., Gamoń Ł.: Dobór komór dopalających do instalacji spalania odpadów. V międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów” T.V,143 – 146, 2005
 4. Ścierski W., Nadziakiewicz J. Influence of Fuel Propertis and Activation Energy on Fuel Ignition Processes. Archivum Combustionis, Vol.25 No 1-4, 45-64, 2005
 5. Nadziakiewicz J., Czekalski R.: Investigation of Coal and Sludge Co-Combustion Process in a Small Fixed Bad Furnace, Archivum Combustionis Vol. 24-2004, No-3-4, s.179-186, 2004
 6. Kozioł M., Nadziakiewicz J.: Emission of harmful substances from the coal and waste water sludge co-combustion process in the grate fired boilers, Archivum Combustionis, Vol.25, No 1-4 s.17-32, 2005.
 7. Nadziakiewicz J., Czekalski R.: Mathematical modelling of biomass combustion process on mechanical stoker. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 4 (2006). p. 93-106.
 8. Nadziakiewicz J., Czekalski R.: Badanie procesu współspalania mieszanki trocin drewnianych i osadu ściekowego w warstwie stacjonarnej. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów 2007”, Krynica, 243-248, 2007.
 9. Nadziakiewicz J., Pikoń K., Alweli M.: Aspekty ekonomiczne wytwarzania biopaliw. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów 2007”, Krynica, 443-446, 2007.
 10. Nadziakiewicz J., Janusz M.: Analiza możliwości autotermicznego spalania osadów ściekowych. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Wyd. PZITS. Poznań. 2007.
 11. Topolnicka T., Sciażko M., Nadziakiewicz J., Pikon K., Scierski W., Kozioł M. Biochar-rep seed methyl ester mixtures B-(RME)M as a boiler fuels, The 2nd International Conference CESEP’07 – Carbon for Energy Storage and Environment Protection, 2-6 September 2007, Kraków Poland – conference proceedings - ISBN 978-83-89541-95-6.
 12. Nadziakiewicz J., Janusz M.: Analiza termiczna procesu spalania osadów ściekowych. Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków. Praca zbiorowa. Red. Ł. Fukas-Płonka, K. Kuś. Instytut Wody i Ścieków. Pol.Śl. Gliwice 2009.
 13. Nadziakiewicz J.: Devolatilization of coal – sludge mixture. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol.11. No 1.2009.
 14. Nadziakiewicz J.: Investigation of calorific value of volatile matter from the pyrolysis process of waste. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol.11. No 2. 2009.
 15. Nadziakiewicz J., Janusz M.: Analiza procesu spalania osadów ściekowych. Wodociągi i kanalizacja. nr 5(63)/2009. s. 72-75.
 16. Nadziakiewicz J., Janusz M.: Wpływ parametrów procesu na autotermiczność spalania osadów ściekowych. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Paliwa z Odpadów. Szczyrk 2009.

Podręczniki akademickie

 1. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy Termiczne Utylizacji Odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
 2. Nadziakiewicz J.: Źródła zanieczyszczenia powietrza i oczyszczanie gazów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji. Bytom 2006.