Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Zofia Czekalska

Zofia Czekalska
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
130
telefon:
+48-32-237-15-57
email:

przebieg pracy naukowej i zawodowej
mgr inż.: 1996 r.
dr inż.: 2002 r.
dziedzina i dyscyplina naukowa:
Inżynieria Ochrony Środowiska 5.20
Energetyka Cieplna 5.13
Konstrukcja Maszyn 5.2

zainteresowania naukowe:

 • Plazmowe metody unieszkodliwiania odpadów
 • Zastosowanie plazmy w procesach przekształcania substancji gazowych
 • Oczyszczanie gazów
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymi
 • Procesy fluidalne
 • Zgazowanie odpadów
 • Procesy termiczne

dorobek naukowy w tym:

liczba publikacji (z podziałem na książki, czasopisma):
książki 2,
rozdziały w książkach: 16,
czasopisma: 3,

dodatkowe informacje


Sekretarz obron prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na specjalnościach: Gospodarka Odpadami, Budowa Maszyn, TOŚ

Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego-Energetycznego

zainteresowania poza zawodowe:


wycieczki górskie, narciarstwo, żeglarstwo

publikacje

 1. Czernichowski A., Ferenc Z., Wandrasz J. W.: „Metody utylizacji odpadowych piasków formierskich”. 19 Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, kwiecień 1997, vol.4: Mechanika, s.51-55
 2. Czernichowski A., Ferenc Z., Wandrasz J. W.: „Odpadowe piaski formierskie źródłem surowców”. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe. 2’98
 3. Czernichowski A., Ferenc Z., Wandrasz J. W.: „Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w procesie regeneracji odpadowych mas formierskich”. Poznań, Termiczna Utylizacja Odpadów, listopad 1998.
 4. Czernichowski A., Ferenc Z. , Hnatiuc B., Pastva P., GlidArc-I reactor for toluene removal from hot exhausts. 12-th Symp. on "Application of Plasma Processes" Liptovsky Jan, Slovakia, February 9-13,1999
 5. Czernichowski A., Ferenc Z. , Hnatiuc B., Pastva P., Wandrasz J. W.: Zastosowanie reaktora Glidarc dla rozkładu par toluenu w gazach wylotowych z pieców, II Seminarium Polsko – Francuskie, Plazma w kosmosie i laboratorium, Kraków 19 – 22 lipiec 1999
 6. Czernichowski A., Czernichowski P., Ferenc Z. , Hnatiuc B., Pastva P.:Glidarc-I Assisted destruction of toluene vapors from effluvia, oral and poster presentation, 14th Int. Symp. on Plasma Chemistry, Prague, Czech Republic, August 2-6, 1999.
 7. Czernichowki A., Ferenc Z., Wandrasz J. W.: Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w systemie oczyszczania spalin, II Międzynarodowa Konferencja, Paliwa z Odpadów ’99, Międzybrodzie Żywieckie, 13 – 15 październik 1999
 8. Ferenc Z., Wandrasz J. W.: Use of low temperature plazma reactor for decomposition of toluene vapours in hot exhausts, Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague12-14 September 2000
 9. Ferenc Z., Wandrasz J. W.: Badanie stopnia rozkładu toluenu w gazach w aparacie plazmowym, III Międzynarodowa Konferencja, Paliwa z Odpadów ’01, Wisła 2001
 10. Ferenc Z., Wandrasz J. W.: Badanie efektywności rozkładu, śladowych węglowodorowych związków toksycznych za pomocą plazmy niskotemperaturowej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Termiczna Utylizacja Odpadów" Ustroń 25-28 wrzesień 2002
 11. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Wandrasz J. W.: Dopalanie śladowych węglowodorów za pomocą plazmy niskotemperaturowej, V Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, "Techniczno-ekonomiczno-organizacyjne aspekty gospodarki odpadami", Poznań - Gniezno, 2003 str. 613-619
 12. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Wandrasz J. W.: Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej w systemie oczyszczania spalin ze związków węglowodorowych,  Paliwa z Odpadów ’03, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W., Pikonia K., Wydawnictwo Helion 2003, str. 315-320
 13. Ferenc Z. (obecnie Czekalska) Wandrasz J. W.: Use of Glidarc reactor for decomposition of toluene vapours in hot exhausts, High Temp. Mater. Process, Int. J. 2004 vol. 8 iss. 1, p. 31-37
 14. Ferenc (obecnie Czekalska) Z. Wandrasz J. W.: Przegląd technologii plazmowych stosowanych w procesach unieszkodliwiania odpadów,  Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo-cennych, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W.: Wydawnictwo PZITS, Poznań 2004, str. 237-250
 15. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Pikoń K.: Surowce energetyczne w Polsce – odpady tłuszczowe i olejowe, Paliwa z Odpadów V, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W., Pikonia K., Wydawnictwo Helion 2005, str. 375-378
 16. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Kandyba A.: Przegląd metod unieszkodliwiania toksycznych gazów z procesów termicznych, Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Restrukturyzacja procesów termicznych, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W., Wydawnictwo Futura, Poznań, 2007, str. 201-213
 17. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Kandyba A.: Unieszkodliwianie zanieczyszczeń gazowych w reaktorach plazmowych, Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Wydawnictwo Futura, Kalisz-Poznań, 2007, str. 659-668
 18. Ferenc (obecnie Czekalska) Z., Jarzyna K., Łyko G.: Konwersja par chloroformu w reaktorze plazmowym, Paliwa z odpadów VI, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W., Pikonia K., Wydawnictwo Helion 2007, str. 161-166
 19. Król D., Ferenc (obecnie Czekalska) Z, Kajda –Szcześniak M.: Odpady paleniskowe z procesów spalania węgla i biokomponentów, Paliwa z odpadów VI, praca zbiorowa pod red. Wandrasza J. W., Pikonia K., Wydawnictwo Helion 2007, str. 379-383
 20. Biegańska J., Czekalska Z., Czop M., Kajda-Szcześniak M.: Metody analizy w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
 21. Czekalska Z.: Wykorzystanie plazmowego reaktora glidarc w procesie przekształcania substancji gazowych, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, praca zbiorowa pod red. Marcinkowskiego T., Wydawnictwo PZITS, Poznań 2009, str. 703-711
 22. Czekalska Z.: Energetyczne wykorzystanie odpadów medycznych w Polsce, Paliwa z odpadów 2009, praca zbiorowa pod red. Biegańskiej J. Landrata M.., Wydawca KTiUZO, 2009 str. 217-226
 23. Czekalska Z.: Investigation of cyclohexane conversion in plazma arc, Waste to Energy and Environment, editors:Wandrasz J. W., Pikoń K., Czekalska Z., published by KTiUZO, 2010, str. 165-178
 24. Czekalska Z .: GASES CONVERSION IN LOW TEMPERATURE PLAZMA, Archivum Combustionis, Vol.30(2010) No.4, p. 337- 346