Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Andrzej Wandrasz

Andrzej Wandrasz
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
130
telefon:
+48-32-237-27-62
email:

WYKSZTAŁCENIE:

1994 - Mgr inż. Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

2001 - Dr inż. Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

DZIEDZINA I DYSCYPLINA NAUKOWA:

Nauki techniczne, Inżynieria środowiska

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

J. ROSYJSKI - Średnia

J. ANGIELSKI - Średnia

 

STAŻE NAUKOWE:

1994 - Krótkoterminowy staż przeddyplomowy na instalacji przerobu odpadów w Moudon,  Szwajcaria.

1995/96 - Stypendium EuroFlam; University of Wales College of Cardiff, School of Enginnering, Cardiff, UK , 6 miesięcy.

1996 - Staż w firmie ORFA GmbH, Niemcy.

1998 - Krótkoterminowy pobyt w firmie Lufttechnik Bayreuth, Niemcy.

1998 - Krótkoterminowy pobyt na Uniwersytecie w Orleanie, Francja.

1999 - Praktyka w firmie Hölter GmbH, Niemcy.

1999 - Krótkoterminowa praktyka w firmie Hölter GmbH, Niemcy.

2001/03 - Staż/praktyka w firmie IBU-tec GmbH & Co. KG Weimar. Niemcy

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  • gospodarka odpadami,
  • maszyny i urządzenia gospodarki odpadami,
  • biomasa i biopaliwa,
  • technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • paliwa formowane,
  • badania spalania i współspalania paliw formowanych pod kątem emisyjności,
  • badania kalorymetryczne substancji palnych,

DOROBEK NAUKOWY:

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: - 63

Publikacje: 62 (ogółem)

Wydrukowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych: 46

Wydrukowanych w czasopismach krajowych: 11

Wydrukowanych w czasopismach zagranicznych: 3

Książki (jako autor i współautor): 1

Ekspertyzy i inne opracowania (jako autor i współautor): 30

 

DOROBEK DYDAKTYCZNY:

Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach (od roku 1997 do dzisiaj). Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia oraz projekty. Prowadzone zajęcia dydaktyczne obejmują szeroką tematykę jak:

Wymiana masy i absorbery - ćwiczenia i projekt,

Maszyny i urządzenia gospodarki odpadami - wykład i ćwiczenia,

Biopaliwa i techniki ich współspalania z odpadami - wykład,

Energetyczne wykorzystanie odpadów - wykład,

Termiczna utylizacja odpadów - ćwiczenia laboratoryjne,

Paliwa formowane - wykład,

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w ramach studiów dziennych inżynierskich i magisterskich, oraz w ramach studium podyplomowego.

W latach 2004 - 2009 prowadzone zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w ramach studiów dziennych i zaocznych.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

 Fotografia, Historia, Historia kina, Muzyka (od archeologii muzycznej do współczesności), Speleologia, Modelarstwo, i jeszcze parę innych....