Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

mgr inż. Magdalena Bogacka

Magdalena Bogacka
stanowisko:
doktorant
numer pokoju:
240 A
telefon:
+48 32 237-23-93
email:

przebieg pracy naukowej i zawodowej

 • Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - doktorantka 2013 - nadal
 • Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 06.2013 – uzyskanie tytułu mgr inż.

dziedzina nauki:  

nauki techniczne

dyscyplina naukowa:  

inżynieria środowiska

stanowiska:

 •  Politechnika Śląska – doktorant od 2013

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Analizy środowiskowe,
 • Gospodarka odpadami,
 • Zagadnienia systemowej gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskiem,
 • Energtyka odnawialna,
 • LCA,
 • Zarządzanie porektami,
 • OZE,
 • ZSEE.

Dydaktyka:

2017/18

 • Project management - projekt - Clean Fossil and Alterative Fuels Energy, Energetyka
 • Pre-diploma project - projekt - Clean Fossil and Alterative Fuels Energy, Energetyka
 • Review of modern energy instalations - laboratoria - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, Energetyka
 • Analizy środowiskowe - projekt - Biotechnologia

2016/17

 • Zarządzanie projektem - projekt - Gospodarka odpadami, Inżynieria środowiska
 • Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami - projekt - Gospodarka odpadami, Inżynieria środowiska
 • Review of modern energy instalations - laboratoria - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, Energetyka

2015/16

 • Zarządzanie projektem - projekt - Biotechnologia
 • Analizy środowiskowe - projekt - Biotechnologia
 • Review of modern energy instalations - laboratoria - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, Energetyka

2014/15

 • Zarządzanie projektem - projekt - Gospodarka odpadami, Inżynieria środowiska
 • Optymalizacja środowiskowa systemów biotechnologicznych - projekt - Biotechnologia
 • Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami – projekt – Gospodarka odpadami, Inżynieria Środowiska
 • Review of modern energy instalation - laboratoria - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, Energetyka

2013/14

 • Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami – projekt – Gospodarka odpadami, Inżynieria środowiska
 • Pre-diploma project – projekt - Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, Energetyka

publikacje

Pałna lista publikacji znajduje się TUTAJ

Journal papers/Artykuły w czasopismach

 1. Ogniwa fotowoltaiczne. Problem zagospodarowania odpadów, M.Landrat, M.Bogacka, K.Pikoń, Przem. Chem. 2016 t. 95 nr 8, s. 1499-1501, Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000, publikacja IX.2016
 2. Energy, exergy and environmental quality of hard coal and natural gas in whole life cycle concerning home heating, K.Pikon, M.Bogacka, W.Stanek, L.Czarnowska, THERMAL SCIENCE, International Scientific Journal, Year 2016, Vol. 20, No. 4, pp. 1147-1159, IF: 0,939, Punktacja MNiSW 25.000, publikacja VII.2016
 3. Analysis focus of energetic environmental impact of waste biomass use, M.Czop, M.Kajda-Szcześniak, M.Bogacka, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 1, Nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies., s. 99-106, publikacja VI.2016 (Recenzowane materiały konferencyjne, indeksowane w web of science, wg. punktacji MNiSW 15 pkt.) 
 4. Comparison of LCA analysis stages in different energy sources types – review, M.Bogacka, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities, s. 171-178, publikacja VI.2016 (Recenzowane materiały konferencyjne, indeksowane w web of sience, wg. punktacji MNiSW 15 pkt.)
 5. Gospodarowanie odpadami a odzysk energii, K.Pikoń, M.Bogacka, Napędy i Sterowanie 2016 R. 18 nr 4, s. 120-124, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000, publikacja IV.2016
 6. S. Sakleshpur Nagaraja, L. Czarnowska, M. Bogacka Wpływ składu paliw alternatywnych na ciepło spalania., Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2015 vol. 17 nr 1, s. 141-148, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000
 7. K.PIKOŃ, M. KAJDA-SZCZEŚNIAK , M. BOGACKA, Efekt środowiskowy współspalania węgla z odpadami drewnopochodnymi w kotłach małej mocy, Przemysł Chemiczny, 94/9(2015), Punktacja MNiSW 15 pkt.
 8. M. CZOP , K. PIKOŃ, M. BOGACKA, Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów z jednorazowych opakowań oxybiodegradowalnych, kompostowalnych i klasycznych z polietylenu, Przemysł Chemiczny, 94/9(2015), Punktacja MNiSW 15 pkt.
 9. Andrzej J. Wandrasz, Krzysztof Pikoń, M. Bogacka, Ewaluacja energetycznego wykorzystania substancji odpadowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz wpływu na środowisko procesów ich współspalania z paliwami kopalnymi, Przemysł Chemiczny, 94/9(2015) Punktacja MNiSW 15 pkt.
 10. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka, Jan Nadziakiewicz, THERMO-ECOLOGICAL COST OF HARD COAL WITH INCLUSION OF THE WHOLE LIFE CYCLE CHAIN, Energy,  Punktacja MNiSW 45 pkt
 11. Badanie wpływu roztworów chlorku sodu (NaCl) na wybrane odpady z grupy poliolefin, Bogacka M., Czop M., Sadowska K., vol. 15, issue 4 (2013), p. 89-94, 1733-4381, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 12. Degradacja odpadów poliolefinowych wybranymi substancjami chemicznymi , Bogacka M., Czop M., Gan K., Sadowska K., vol. 16, issue 1 (2014), p. 59-68, 1733-4381, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 13. Structure of Primary Energy Mix, Electricity Production and Emissions from Power Sector in Ethiopia, Pakistan, Poland, Spain and Turkey, Mustafa Bal,Ceferino Arias Ramos, Endayehu Gebeyehu Haile, Hafiz Mahmood Salman, Filip Szelejewski, Magdalena Bogacka, vol. 16, issue 2 (2014), p. 93-106, 1733-4381, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 14. The Influence of Compositions of Alternative Fuels on Higher Heating Values - A Review, Shashank Sakleshpur Nagaraja, Lucyna Czarnowska, Magdalena Bogacka, vol. 17, issue 1 (2015), p. 141-148, 1733-4381, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Refereed conference papers/Recenzowane artykuły i materiały pokonferencyjne

 1. Learning by doing approach implementation in project management courses, K.Pikoń, M.Bogacka, Sustainability in engineering education. Proceedings of the PAEE/ALE'2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE), Guimaraes, Portugal, 06-08 July 2016. s. 612-619, publikacja VII.2016
 2. Pedagogical evolution based on implementation of case teaching method in masters engineering courses, K.Pikoń, M.Bogacka, Sustainability in engineering education. Proceedings of the PAEE/ALE'2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE), Guimaraes, Portugal, 06-08 July 2016, s. 236-243, publikacja VII.2016
 3. Wpływ na środowisko zastąpienia paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii, M.Bogacka, Problemy inżynierii środowiska. Pełny materiał tekstowy i graficzny. XXXVI Międzynarodwe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika. AQUA 2016, 2 i 3 czerwca, Płock 2016, s. 193-199, publikacja VI.2016
 4. Stacje automatycznego sortowania w sklepach wielkopowierzchniowych, M.Bogacka, A.Czachor, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1. Poznań Młodzi Naukowcy, monografia 2016, s. 32-36, publikacja I.2016
 5. Environmental impact multicriteria predictive analysis of waste co-combustion with fossil fuels, Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2016, Gliwice-Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016, p. 1155-1164, publikacja IX.2016
 6. Magdalena Bogacka, A. Czachor, K. Sułek, Emisja gazów cieplarnianych w gospodarce odpadami, Problemy inżynierii środowiska. XXXV Międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika. AQUA 2015, 28 i 29 maja, Płock 2015. Red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej. Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, 2015, s. 127-132, bibliogr. 5 poz. 
 7. Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Energy efficiency evaluation of coal production, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation, 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 1, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 259-266, bibliogr. 10 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
 8. Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka, Environmental and socio-economic evaluation of complex process. , 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation, 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 3, Environmental economics, education & accreditation in geosciences. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 243-250, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704) 
 9. Monika Czop, Magdalena Bogacka, Polyolefin waste to energy processes, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation, 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 1, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 655-662, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
 10. M. Bogacka, Multicriteria analysis of coal mine, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Science and technologies in geology, exploration and mining, 18-24 June 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 3, Exploration and mining, applied and environmental geophysics. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 493-500
 11. M. Bogacka, K. Pikoń, K. Krawczyk., Podejście prawne utraty statusu odpadu na potrzeby wytwarzania paliwa z odpadów, Paliwa z odpadów 2014. IX Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014 = Fuel from waste 2014. 9th International conference. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów], 2014, s. 39
 12. Krzysztof Pikon, Jan Nadziakiewicz, Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Magdalena Bogacka,  ASSESSMENT OF ENERGY AND ECOLOGICAL QUALITY OF COAL, Konferencja SDEWES Dubrownik 2014, SDEWES2014.0050-1 
 13. Krzysztof PIKOŃ, Magdalena BOGACKA, ENERGIA Z ODPADÓW, 60-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, monografia jubileuszowa
 14. Redakcja naukowa monografii: Praca  zbiorowa pod  redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej – Współczesne problemy energetyki II, Gliwice, 2015, monografia w j.pol 4 pkt.
 15. Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Biegańskiej i Marcina Landrata, PALIWA Z ODPADÓW WYZWANIA XXI WIEKU, KTiUZO, Gliwice 2013, Schemat procesowy mechaniczno-termicznego unieszkodliwiania odpadów ZSEE, str. 75-88, Kozłowski J., Mikłasz W., Lewandowski D., Czyżyk H., Bogacka M., Winiarska I.         978-83-930232-4-0
 16. Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Stelmacha i Krzysztofa Pikonia, Współczesne problemy energetyki, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Mastermedia 2013, Analiza wpływu na środowisko energetycznego wykorzystania osadów, str. 101-122, Bogacka M., Molisak B., Pikoń K., ISBN 978-83-937255-1-9
 17. Zeszyt naukowy  I sesja interdyscyplinarna Doktorantów Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska      2014, Proces oxy-degradacji jako sposób unieszkodliwiania odpadów PVC, Bogacka M., Czop M., Kalemba K., ISBN 978-83-938368-1-9
 18. Przedstawienie ciągów technologicznych przeróbki osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Krakowie-Płaszowie i Dębogórzu, Bogacka M., Gałko G., Pawlaczyk I., Ścierski W., Broncel L., Hadulla G., Hering D., Schreirer A., Sadowska K., Trzaskalik M., monografia, Tom V Ścieki i osady ściekowe, str. 170-194, Międzynarodowa Konferencja Studencka ,,Inżynieria Środowiska Młodym Okiem'', Białystok 2014, 
 19. Problemy inżynierii środowiska, Praca zbiorowa, XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014, Płock 2014, Właściwości paliwowe paneli, Broncel L., Hadulla G., Hering D., Trzaskalik M., Bogacka M., Gałko G., Pawlaczyk I., Ścierski W., Sadowska K., str. 174-179, ISBN 978-83-925264-6-9
 20. Environmental evaluation methodology of fossil fuels , PhD DSc. Eng. Krzysztof Pikoń, MSc. Eng. Magdalena Bogacka, MSc. Eng. Lucyna Czarnowska, Asso. Prof. PhD. DSc. Eng. Wojciech Stanek, Prof. PhD. DSc. Eng. Jan Nadziakiewicz,  Energy and clean technology, Conference Proceedings Volume I, Renewable energy sources & clean technologies, p. 205-211, SGEM 2014 Bulgaria
 21. Best practice in environmental impact evaluation based on LCA – methodologies review, MSc. Eng. Magdalena Bogacka, PhD DSc. Eng. Krzysztof Pikoń, Ecology, economics, education and legislation, Conference Proceedings Volume II, Ecology & environmental protection, p. 101-108, SGEM 2014 Bulgaria
 22. Heap of coal waste environmental evaluation methodology, PhD DSc. Eng. Krzysztof Pikon, MSc. Eng. Magdalena Bogacka, Prof. PhD. DSc. Eng. Jan Nadziakiewicz, Assoc. Prof. PhD. DSc. Eng. Wojciech Stanek, MSc. Eng. Lucyna Czarnowska, Science technologies in geology, exploration and mining, Conference proceedings Volume III, Exploration and mining, p.291-298, SGEM 2014 Bulgaria
 23. Local specificity in environmental impact assessment - end-point local evaluation indicators,PhD DSc. Eng. Krzysztof Pikoń, MSc. Eng. Magdalena Bogacka, Ecology, economics, education and legislation, Conference Proceedings Volume II, Ecology & environmental protection, p. 421-428, SGEM 2014
 24. Podejście prawne utraty statusu odpadu na potrzeby wytwarzania paliwa z odpadów, Magdalena Bogacka, Krzysztof Pikoń, Piotr Krawczyk, Paliwa z odpadów 2014. IX Międzynarodowa konferencja, Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014 = Fuel from waste 2014. 9th International conference,  2014, s. 39, materiały konferencyjne

Wystąpienia/Presentations

 1. 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, 14-16.IX.2016, Katowice – Polska
 2. PAEE ALE 2016 8TH International Symposium on Project Approaches in Engineering Education, 14th Active L:earning in engeering Education Workshop, Sustainability in Engeering Education, 6-8.VII 2016, Guimaraes - Portugalia, , udział w konkursie dla doktorantów na najlepszą prezentację.
 3. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 28.VI-07.VII.2016 Albena – Bułgaria 
 4. 6th World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership, 29-31.X.2015, Paryż – Francja
 5. XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2016, 03.06.2016 Płock
 6. II Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, 11.XII.2015 r. Gliwice, “Wpływ składu paliw alternatywnych na ciepło spalania” udział czynny – współredakcja naukowa monografii “Współczesne problem ochrony środowiska III”.
 7. II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław, 25.XI.2015
 8. XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2015, 29.05.2015 Płock
 9. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 18-24.06.2015 Albena – Bułgaria
 10. IX Międzynarodowa Konferencja PALIWA Z ODPADÓW 2014, Szklarska Poręba, 19-21.XI.2014
 11. Międzynarodowa Konferencja Studencka ,,Inżynieria Środowiska Młodym Okiem'', 17.05.2015 Białystok
 12. I Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej, 22-23.XI.2013 Szczyrk
 13. Międzynarodowa Konferencja Studencka ,,Inżynieria Środowiska Młodym Okiem'', 16.05.2014 Białystok
 14. XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014, 30.05.2014 Płock
 15. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Odpady Środowisko Atmosfera, 5-6.06.2014 Kraków
 16. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 17-24.06.2014 Albena – Bułgaria
 17. IX Międzynarodowa konferencja Fuel from waste 2014. 9th International conference, 19-21 listopada 2014, Szklarska Poręba
 18. II Międzynarodowa Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka 2014, 12.12.2014, Gliwice

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda za najlepszy referat naukowy, Konferencja Białystok 16.05.2014

Udział w projektach

 • Wykonawca w projekcie: „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze.” – projekt GEKON NCBiR, od 07.2015 – nadal. Wcześniej asysta przy współtworzeniu wniosku. Celem pracy jest opracowanie wytycznych, które będą podstawą do optymalizacji efektów środowiskowych wdrażanej technologii oraz kompleksowa ocena całościowego wpływu na środowisko naturalne procesu produkcyjnego oraz fazy eksploatacyjnej proponowanej technologii.
 • Współautorka pracy badawczej na zlecenie przemysłu (firma EKOTERMIKA) pt. „Oszacowanie emisji spalin z kotła ciepłowniczego rusztowego opalanego węglem kamiennym, węglem brunatnym, paliwem z odpadów oraz biomasą”, V.2016 – wykonywanie obliczeń dotyczących emisji i wpływu na środowisko, tworzenie raportu.
 • Współautorka opracowania pomysłu na grę edukacyjną w zakresie energetyki pt. „Energy Challenge Ground” The battlefield for Energy challenges w ramach finansowania przez CC Poland Plus KIC InnoEnergy, projektów, mających realną możliwość wsparcia edukacji w dziedzinie Energetyki, pomysł opracowany we współpracy z innymi członkami katedry – własna inicjatywa, Praca rozpoczęta: V.2015 Praca oddana: XII.2015
 • Współautorka opinii o innowacyjności produktu POLIBIOCARBON, zlecenie dla przemysłu – firma Investus, 02.2015 r.
 • Udział w pisaniu pracy studyjnej na zlecenie Case studies implementation w KIC Innoenergy Master Courses, stworzonej przez zespół pracowników z różnych uczelni.
 • Udział w pisaniu projektu Teacher benefit Project, stworzonego przez: Krzysztof Pikoń, Katarzyna Piecha-Sobota, Magdalena Bogacka - zakończony sukcesem, pilotażowa wersja uruchomiona w 2015 roku.
 • Udział w projekcie strategicznym „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” nr POIG.01.01.02-00-015/09, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Termin: 10.08.2015 r.-28.08.2015 r. 
 • GROSSMINE, Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce, od XI.2013 do XI.2015 Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, kierownik projektu dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
 • Analiza dla Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Ocena uciążliwości środowiskowej wybranych mieszanek paliw konwencjonalnych i odpadowych, II.2014, w ramach projektu da PGNiGE, kierownik projektu dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
 • Analiza dla Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Określenie krytycznych wartości zawartości substancji w paliwie z odpadów aby uzyskać zbliżoną uciążliwość środowiskową w stosunku do paliwa referencyjnego, X.2014, w ramach projektu dla PGNiGE, kierownik projektu dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Inna działalność

Kursy i szkolenia:

 • Kurs SimaPro w PRE Consultants Amersfoort, Holandia: 2-3.XII.2015
 • Kurs językowy w The English Language Centre in Brighton, UK: 15-26.VIII.2016
 • Kurs Coaching for KIC English-medium Instructions Lecturers w UPC Barcelona, Hiszpania: 28-30.IX (część dalsza kursu on-line do 11.XI.2016)
 • Kurs Problem Solving/8D, Gliwice: 8-9.X.2015 r.
 • Szkolenie druk 3D, Gliwice 14-15.X.2015

Aktywność:

 • Redakcja techniczna monografii Współczesne problemy ochrony środowiska 2012 ISBN 978-83-937255-0-2
 • Redakcja techniczna monografii Współczesne problemy energetyki 2013 ISBN 978-83-937255-1-9
 • Współorganizacja konferencji Ochrona Środowiska i Energetyki 2012, 2014, 2015
 • Koło naukowego Gospodarki Odpadami - aktywne zarządzanie, do roku akademickiego 2012/13 przewodnicząca koła, w roku akademickim 2013/14 zastępca przewodniczącego. Organizacja wyjazdów studyjnych, obozu naukowego w Dębogórzu i in.
 • Praca w UJ Kraków na zlecenie, w projekcie UNISET, 2015
 • Praca w Instytucie Metali Nieżelaznych, Zakład Hutnictwa, II-XII.2012
 • Udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach obszaru VII ,,Recykling i utylizacja materiałów’’ w zadaniu 1: ,,Recykling materiałów z akumulatorów stosowanych w pojazdach o napędzie hybrydowym’’, w podzadaniu 1.1: ,,Opracowanie technologii wydzielania składników użytecznych z akumulatorów Ni-MH  z napędem hybrydowym z przeznaczeniem do przerobu pirometalurgicznego, termicznego i hydrometalurgicznego’’,  w projekcie strategicznym POIG.01.01.02-00-015/09-00: ,,Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania’’ finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach  zadania 7 ,,Opracowanie nowej technologii i dobór urządzeń do przerobu złomu zespolonego i odpadów elektronicznych zawierających metale nieżelazne i szlachetne’’, w ramach  podzadania 7.2 ,,Opracowanie nowych technologii rozdrabniania dla wybranych grup złomu zespolonego i odpadów elektronicznych w celu utrzymania granulatów polimetalicznych’’, w ramach  podzadania 7.3 ,,Badania rozdziału granulatów polimetalicznych otrzymanych na urządzeniach skrawających. Badania otrzymania frakcji metalicznych z granulatów polimetalicznych z wykorzystaniem różnych sposobów separacji. Badania otrzymania metali szlachetnych metodą hydrometalurgiczną’’, w projekcie nr POIG.01.03.01-24-019-08 ,,Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych’’ finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3.1.

Praktyki studenckie:

 • Gorzów Wielkopolski – Zakład Utylizacji Odpadów – IX.2012
 • Bielsko Biała – Zakład Gospodarki Odpadami – VII.2012
 • Gliwice – Instytut Metali Nieżelaznych – IX.2011
 • Dębogórze – Spalarnia Osadów Ściekowych – VII.2011
 • Gliwice – KTiUZO – badania naukowe katedralne – IV-V.2011