Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

IV Konferencja OŚiE

05-12-2016

Konferencja jest przeznaczona dla młodych pracowników naukowych, którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników swoich prac oraz dyskusji. Wzięcie udziału w Konferencji będzie cennym doświadczeniem, które może stanowić element dorobku naukowego.

Link do wydarzenia: IV Konferencja OŚiE

wstecz