Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

 

>> Links to classes/Łącza do zajęć <<


 

logotyp nawa.png

W związku z otrzymaniem finansowania w ramach programu

PROM- Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie ochrony klimatu i środowiska".

 

Zmiana terminu realizacji projektu w ramach programu PROM

  • Politechnika Śląska otrzymała zgodę od instytucji nadzorującej - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - na przedłużenie terminu realizacji projektu w ramach programu PROM o okres 12 miesięcy, tj. do 30.09.2021.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • Osoby posiadające status doktoranta lub nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej lub uczelni zagranicznej, które nie ukończyły 40 roku życia.

Jaki jest cel projektu?

  • Celem projektu jest doskonalenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej poprzez udział w wymianie zagranicznej.

Jakie działania będą finansowane?

  • Finansowane będą krótkie formy kształcenia, trwające od 5 do 30 dni, wśród których wymienić można: staż naukowo-badawczy, kurs, szkolenie, warsztaty, wizyta studyjna, szkoła letnia/zimowa, udział w konferencji naukowej, pobyt związny z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej oraz nabycie umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej.
  • Fundusze projektowe zapewnią Uczestnikom dwie zryczałtowane kwoty na przejazd oraz utrzymanie w trakcie odbywania kształcenia o charakterze międzynarodowym. Kosztem kwalifikowalnym są również opłaty związane z możliwością uczestnictwa w danej formie kształcenia, np. opłata konferencyjna.

Jak aplikować?

 

Kontakt do Biura Projektu:

mail, tel.: agata.wajda@polsl.pl, +48 32 237 13 21

adres: pokój 237, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

godziny przyjęć Kandydatów i Uczestników: aktualnie kontakt drogą mailową

   

 

go-main.jpg

Chcesz być zawsze na bieżąco? polub KTiUZO :)

 

kierunki.jpg

   Zapraszamy na specjalność : Gospodarka Odpadami 

Studia II stopnia - magisterskie

Dołącz do najlepszych!

Przyjmujemy kandydatów z uczelni z całej Polski

Po naszej specjalności można ubiegać się o uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze przewidziane

dla kierunku:  Inżynieria Środowiska

Szczegóły - Kliknij tutaj! >>>

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infastruktury i Rozwoju z dnia 11 Września 2014  będąc absolwentem kierunku: Energetyka  można ubiegać się o uprawnienia budowlane

Szczegóły - Kliknij tutaj!>>>

Treść rozporządzenia>>

 Zastanawiasz się nad wyborem specjalności ?

Kliknij TUTAJ! >>>

 

Aktualności

2019.01.04
Oferta pracy - pomoc w organizacji warsztatów Zbuduj swój Start'up

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji na organizację warsztatów w ramach projektu STARTER.

więcej
2019.01.02
STARTER - Warsztaty z tworzenia start'upów - rekrutacja do 6 stycznia!

Uruchamiamy I edycję warsztatów ,,Zbuduj swój start-up", realizowanych przez Politechnikę Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy CE. Terminy warsztatów: 12-13.01, 19-20.01, 2-3.02 oraz DEMO Day w lutym.

więcej
2018.12.21
Oferta pracy dla brokerów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji na stanowisko brokera do organizowanych warsztatów w ramach projektu STARTER.

więcej
2018.05.24
Warsztaty "Dobre CV - początkiem kariery"

W ramach zajęć studenci drugiego stopnia studiów magisterskich kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w dniu 17.05.2018 wzięli udział w warsztatach pt.: ,,Dobre CV - początkiem kariery".

więcej
2017.04.20
Seminarium Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie

25 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 odbędzie się seminarium Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie. Serdecznie zapraszamy do sali 200B przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach.

więcej
2016.12.05
IV Konferencja OŚiE

IV Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, odbędzie się 09 grudnia 2016 w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

więcej
2016.09.24
IX Edycja Konkrusu Konkurs Czy byłbyś dobrym inżynierem?

Dnia 23.09.2016 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 22 w sali 302 (III piętro) odbyła się IX edycja konkursu dla szkół średnich czy byłbyś dobrym inżynierem?

więcej
2016.05.17
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk wybrany na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

więcej

Archiwum